Velkommen

Steinerbarnehagen Rotnissen ligger idyllisk til, nede ved
sjøen på Rotvoll. Parkanlegget er fra barokktiden med fine alleer og mange
uvanlige tresorter rundt om i skogen.

Navnet Rotnissen kommer fra "røtter" som det visst fantes mange av den gang
landet ble ryddet for å skape plass for åker og eng på Rotvoll gård. En
"rotnisse" er personifiseringen av den livsenergi som virker i rotsystemet til
trær og busker, blomster og gress.

Barnehagen startet opp med en avdeling sommeren 1991,
etter ombygging av nedre etasje innvendig. Etter at også øvre etasje var bygget
om, høsten 1995, startet en barnegruppe til. Senvinteren 2005 flyttet småbarna
inn på Rotnissen, men i eget nyoppusset hus på nabotomta. I dag har barnehagen
plass til 18 barn på to småbarnsgrupper som heter Fiol og Marikåpe , og 36 barn
mellom tre og seks år fordelt på to storbarnsgrupper som heter Rødkløver og
Epleblomst. Vi har i dag 16 dyktige og engasjerte medarbeidere og 54 livsglade barn hos oss.

Rotnissen barnehage

Cookies