Bilder fra Rotnissen barnehage

  • Vis alle
  • Fra barnehagelivet
  • Inne på avdelingen
  • Aktiviteter

Uteområdet

fra-barnehagelivet-

Utelek

fra-barnehagelivet-

Arkitektoniske spirer

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

sovestund

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

Årstidsbordet

fra-barnehagelivet-

Maling

fra-barnehagelivet-

Småbarnslek

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

Småbarnsområde

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

Hønsehuset

fra-barnehagelivet-

Påske

fra-barnehagelivet-

Sommer på barnehagen

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

fra-barnehagelivet-

Mye å utforske på storbarnsområde

fra-barnehagelivet-

Her Kjølemann og familie

fra-barnehagelivet-

Lekeplassen på storbarnshuset

fra-barnehagelivet-

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

inne-pa-avdelingen

Cookies